Posiedzenie Rady naukowej do spraw koncepcji zmiany granic miasta Rzeszowa

Data publikacji: 11 lipca 2018W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady naukowej do spraw koncepcji zmiany granic miasta Rzeszowa.

Posiedzenie Rady

Rada została powołana Zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego z 5 lipca br. Jej powstanie wojewoda Ewa Leniart zapowiedziała 27 kwietnia br. podczas konferencji prasowej na temat wydanych opinii do wniosków Rady Miasta Rzeszowa dotyczących zmiany granic miasta. – Ufam, że wsparcie zespołu naukowców, a także włączenie do tego zespołu przedstawicieli urzędów i gmin ościennych pozwoli na konstruktywny dialog w sprawie zmiany granic miasta w przyszłości – podkreśliła wtedy wojewoda.

Do zadań Rady należy wypracowanie rozwiązań i propozycji w zakresie kierunków zmian w podziale terytorialnym związanych z rozwojem miasta Rzeszowa. W jej skład weszli przedstawiciele środowiska naukowego (Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej), urbaniści, reprezentanci samorządów (wojewódzkiego, powiatowego i gminnego) oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Zgodnie z Zarządzeniem, przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w jej pracach  przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, społecznych, jak również osoby, których wiedza i doświadczenie może być przydatne w pracach Rady.


Pliki do pobrania: