Posiedzenie dotyczące osuwisk

Data publikacji: 11 stycznia 2017Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przewodniczyła posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków.

Posiedzenie dotyczące osuwisk

Przedmiotem posiedzenia było zaopiniowanie kart rejestracyjnych osuwisk, dokumentacji geologiczno-inżynierskich i projektów budowlanych złożonych przez jednostki samorządowe województwa podkarpackiego.

Podczas spotkania został przedłożony wykaz zgłoszonych do realizacji w 2017 r. zadań z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Członkowie Zespołu zapoznali się ze zgłoszonymi propozycjami uszeregowanymi zgodnie z priorytetem w skali województwa i zatwierdzili listę. Propozycja planowanych do realizacji w 2017 r. zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi zostanie przekazana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.