Posiedzenie dotyczące osuwisk

Data publikacji: 8 stycznia 20198 stycznia br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków, któremu przewodniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Posiedzenie dotyczące osuwisk

Na posiedzeniu zaopiniowano 1 projekt budowlany i 4 dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dotyczące zabezpieczenia osuwisk na terenie województwa  podkarpackiego.  W dalszej części posiedzenia Zespół zapoznał się z i zatwierdził wykaz zgłoszonych do realizacji w 2019 r.  zadań  uszeregowanych  zgodnie z priorytetem w skali województwa.