Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – debata z udziałem wojewody

Data publikacji: 16 marca 2017„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” to tytuł spotkania rozpoczynającego cykl debat społecznych, które będą realizowane na terenie garnizonu podkarpackiego przez komendantów miejskich i powiatowych Policji.

Fot. Komenda Woejwódzka Policji w Rzeszowie.

Wydarzenie, które odbyło się 15 marca w Rzeszowie, zostało zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji. Celem spotkania jest wyjaśnienie wielu kwestii dotyczących wypracowania procedur współpracy międzyinstytucjonalnej podejmowanej na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w skali województwa – powiedział komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie Krzysztof Pobuta. Kolejne debaty społeczne, organizowane na szczeblu lokalnym, będą miały za zadanie zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję, bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.  Obecna na konferencji wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przedstawiła dane dotyczące stanu bezpieczeństwa województwa, podkreślając, że na przestrzeni ostatnich lat odnotowano znaczny spadek przestępczości. Wojewoda powiedziała również, że debata społeczna, mająca na celu zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną, wpisuje się w politykę rządu, której priorytetem jest zwiększenie bezpieczeństwa Polaków. 

Podczas konferencji omówiono funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wskazano, które zagrożenia są najczęściej zgłaszane za pośrednictwem tego narzędzia w skali województwa podkarpackiego. Przedstawiono także informacje na temat działań profilaktycznych podejmowanych przez podkarpacką Policję, zaprezentowano zagadnienia dotyczące służby dzielnicowego – omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas” oraz funkcjonowanie aplikacji mobilnej „Moja komenda”. Debatę zakończyła dyskusja z udziałem zaproszonych gości. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, władz samorządowych i kościelnych, stowarzyszeń oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak również  osoby prywatne.

 

Fot. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.