Polsko-słowackie rozmowy o administracji rządowej i samorządowej

Data publikacji: 10 lutego 2017Wymiana doświadczeń dotyczących funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej to główny temat seminarium, które odbyło się 9 i 10 lutego w Jasnej na Słowacji.

Polsko-słowackie rozmowy o administracji rządowej i samorządowej

Podczas posiedzenia przedstawiciele polskiej i słowackiej administracji szczebla rządowego i samorządowego omawiali tematykę podziału administracyjno-terytorialnego w obu krajach, funkcjonowania oraz organizacji administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, finansowania samorządu oraz podziału kompetencji samorządu i administracji rządowej. Uczestnicy odnieśli się do istniejących podobieństw i różnic w ramach systemów administracyjnych obu krajów.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy przewodniczących Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej – Jakuba Skiby i Rudolfa Urbanovica. Komisja określa kierunki współpracy w obszarze przygranicznym oraz wspiera kontakty między państwowymi i niepaństwowymi podmiotami po obu stronach polsko-słowackiej granicy.

Na seminarium stronę polską reprezentowali m. in.  sekretarz stanu w MSWiA Jakub Skiba, podsekretarz stanu w MSWiA Sebastian Chwałek, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, dyrektor generalny MSWiA Andrzej Jarema, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz wójt gminy Jabłonka i przewodniczący Rady Stowarzyszenia Euroregion Tatry Antoni Karlak.

 

Na podstawie informacji MSWiA, fot. MSWiA.