Podpisano porozumienie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom

Data publikacji: 16 maja 201816 maja br. w siedzibie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie podpisano porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury.

Podpisanie porozumienia

Porozumienie podpisali podkarpacki wojewódzki konserwator zabytków Beata Kot oraz komendant wojewódzki Policji mł. insp. Henryk Moskwa.

Współdziałanie obejmuje:

  • zadania Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mające na celu przeciwdziałanie przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury, których wspomaganie jest możliwe w zakresie działania Policji;
  • zadania Policji mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym oraz ściganie sprawców czynów karalnych, których wspomaganie jest możliwe w zakresie działania Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Współdziałanie będzie realizowane w następujących formach:

  • wymiany informacji, doświadczenia i wiedzy;
  • koordynacji działań podejmowanych w celu zapewnienia efektywnej ochrony zabytków, profilaktyki kryminalnej albo wynikającej z niecierpiącej zwłoki konieczności uzyskania wzajemnego wsparcia;
  • prowadzenia działań mających na celu zapobieżenie utracie zabytków w wyniku działań przestępczych;
  • doskonalenia metodyki ochrony zabytków.

Fot. Komenda Wojewódzka Policji