Otwarcie nowej siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie

Data publikacji: 9 marca 2017W Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8 oficjalnie otwarto nową siedzibę Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Otwarcie nowej siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie

Gościem uroczystości, która odbyła się 9 marca br.  był sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik. W wydarzeniu wzięła również udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Siedzibę radców poświęcił ks. bp Jan Wątroba.

Z uchwaleniem ustawy w 1982 r., statuującej m.in. samorząd radcowski, radcowie prawni uznani zostali za zawód zaufania publicznego. Państwo, przekazując ustawą samorządowi pewne kompetencje publicznoprawne i władcze, oddało jego pieczy dbałość o wysoko kwalifikowane i etyczne wspomaganie wymiaru sprawiedliwości. Zatem, poprzez takie inwestycje jak ta, skutecznie działacie Państwo na rzecz usprawnienia kształcenia radców prawnych w regionie oraz większej dostępności świadczonych usług prawniczych. Wyrazem tego jest udział Izby w różnych akcjach społecznych, takich jak  akcja udzielania bezpłatnych porad prawnych – „Niebieski parasol”. Bowiem realizacja pomocy prawnej pro bono na rzecz osób, które z różnych powodów nie mogą skorzystać z komercyjnej obsługi prawnej, jest elementem misji i etosu zawodowego radców prawnych. Cieszy mnie również powołanie przy izbie ośrodka mediacji. Ważnym jest bowiem wprowadzanie alternatywnych, pozasądowych metod rozwiązywania sporów, które z zasady są bardziej dostępne dla zainteresowanych niż postępowanie sądowe – chociażby z uwagi na zdecydowanie niższe koszty – powiedziała wojewoda podczas uroczystego otwarcia nowego obiektu.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie jest samorządem zawodowym radców prawnych w okręgu podkarpackim. Jest jedną z 19 okręgowych izb radców prawnych w Polsce, wchodzących w skład Krajowej Izby Radców Prawnych. Samorząd ma za zadanie zapewniać warunki do wykonywania zadań radców prawnych określonych w ustawie, reprezentować radców prawnych i aplikantów oraz chronić ich interesy zawodowe. Rolą samorządu jest również współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa, przygotowywanie aplikantów do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz realizowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego radców prawnych i nadzorowanie należytego wykonywania zawodu przez radców prawnych. 

 

Fot. Biuro Prasowe UMWP.