Oficjalne otwarcie łącznika węzła zachodniego A4: Straszęcin – Dębica

Data publikacji: 9 stycznia 2019 9 stycznia w Zawierzbiu (gm. Żyraków) miało miejsce uroczyste otwarcie nowej inwestycji, w którym uczestniczyła wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

Łącznik.A4.9

Zadanie inwestycyjne „Łącznik Węzeł Zachodni A4 – Straszęcin – Dębica” współfinansowane było ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 22 mln zł, z czego blisko 15 mln zł to właśnie środki  pochodzące z RPO, 1,5 mln zł – dodatkowa pomoc z budżetu Sejmiku Wojewódzkiego, a ponad 4 mln zł – stanowiło dofinansowanie ze środków  Ministerstwa Infrastruktury.

 Przedmiotowa inwestycja poległa m.in. na rozbudowie  istniejącej już drogi powiatowej, a także budowie dwóch nowych rond a także nowego odcinka drogi o długości ok. 2 kilometrów wraz z ścieżką rowerową oraz chodnikiem.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy.

*****

Wartość ogółem: 22 108 574,04 zł,

Dofinansowanie RPO: 14 738 153,22 zł,

Budżet Województwa Podkarpackiego (poza RPO): 1 500 000 zł

Ministerstwo Infrastruktury: 4 179 400 zł

Powiat Dębicki: pozostała kwota – 1 691 020,82 zł

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje głównie budowę nowego odcinka drogi długości ok. 1,80 km wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego, budowę 2 skrzyżowań typu rondo w miejscach włączenia projektowanego łącznika do drogi powiatowej nr 1180R i węzła A4 Dębica-Zachód, oraz drogi powiatowej nr 1290 R wraz korektą dojazdów do rond. Projekt obejmuje także przebudowę dróg (zjazdów).

Dane za: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego