Odbiór kolejnego etapu wałów w województwie podkarpackim

Data publikacji: 6 sierpnia 2018Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart uczestniczyła w uroczystym odbiorze zadania inwestycyjnego pn. Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołoszyn.

Realizacja tego zadania była długo oczekiwana przez mieszkańców wspomnianych miejscowości. Budowa wału to kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa obywateli zamieszkujących te tereny. Całkowity koszt budowy to ponad 9,5 mln zł,a środki na ten cel pochodzą z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

Cieszy mnie, że inwestycja ta przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla ponad 800 osób, 230 budynków mieszkalnych i 160 budynków gospodarczych. Co warto podkreślić – ochrona ta dotyczy terenów o powierzchni ponad 280 ha. Wierzę, że świadomość realizacji inwestycji przełoży się także na komfort życia codziennego mieszkańców. To jednak nie tylko krok w bezpieczeństwo, ale też krok ku wyższemu poziomowi rozwoju województwa – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.