Obrady Sejmiku Rehabilitacyjnego Województwa Podkarpackiego

Data publikacji: 15 kwietnia 2019W Rzeszowie obradował XXVIII Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego. W wydarzeniu wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Sejmik Rehabilitacyjny

Odbywające się raz w roku spotkanie miało na celu promowanie idei integracji i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz umożliwienia im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Sejmik zgromadził przedstawicieli domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, różnego rodzaju placówek opieki, rodziców dzieci niepełnosprawnych, a także przedstawicieli parlamentarzystów, administracji rządowej, samorządowej oraz duchowieństwa. Uczestnicy dyskutowali dyskusji o potrzebach osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i seniorów. Obrady zainaugurowała Msza Święta w Bazylice oo. Bernardynów.

Ojciec Święty Jan Paweł II podkreślał, iż „(…) niepełnosprawny nie jest osobą w inny sposób niż pozostali, a zatem uznając i chroniąc jego godność i prawa, uznajemy i chronimy godność i prawa nas wszystkich”. Kierując się tym wyjątkowym przesłaniem pamiętajmy, że niepełnosprawność fizyczna czy intelektualna jest częścią naszego społeczeństwa. Osoby niepełnosprawne są wśród nas, są częścią naszego życia, są takimi samymi ludźmi jak my, dlatego też w żaden sposób nie powinny być dyskryminowane. Dzisiejsza konferencja jest szczególną okazją, aby przypomnieć wszystkim o prawach osób niepełnosprawnych do równego traktowania w szeroko pojętym życiu społecznym – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas posiedzenia, które odbyło się 13 kwietnia w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez rzeszowski oddział Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Caritas Archidiecezji Rzeszowskiej,  Fundację Caritas na rzecz Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży oraz Sejmik Województwa Podkarpackiego.