Obrady Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego

Data publikacji: 13 marca 2018W Dobrzechowie koło Strzyżowa odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego. W spotkaniu udział wzięła wicewojewoda Lucyna Podhalicz.

Konwent powiatów

W obradach uczestniczyli m.in. posłowie na Sejm RP Krystyna Wróblewska oraz Wojciech Buczak, wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, dyrektor Podkarpackiego Oddziału NFZ Robert Bugaj oraz licznie przybyli przedstawiciele powiatowych władz samorządowych z całego województwa, dyrektorzy szpitali wraz z personelem kierowniczym oraz geodeci powiatowi.

Tematami bieżącego spotkania były przede wszystkim kwestie dotyczące:

1/ Stanu realizacji projektu „Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej”;

2/ Omówienia sytuacji w służbie zdrowia na terenie Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem informacji o realizacji inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego;

3/ Podjęcia stanowiska w sprawie wpływu procedowanego projektu uchwały o jawności życia publicznego na działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim.

W swoim wystąpieniu wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz podkreślała konieczność racjonalnego i efektywnego podejścia do planowania i realizowania wydatków w szeroko rozumianej opiece zdrowotnej, na szczeblu władz samorządowych oraz dyrekcji podmiotów leczniczych. W tym względzie odpowiednia alokacja sprzętu oraz personelu medycznego może przynieść wymierne korzyści dla całości systemu opieki zdrowotnej w województwie podkarpackim.