Nowy Klub Seniora w Jabłonce

Data publikacji: 22 stycznia 202021 stycznia br. wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wzięła udział w uroczystym otwarciu nowej jednostki służącej seniorom na terenie Gminy Dydnia.

Klub.Seniora.2

W miejscowości Jabłonka utworzony został Klub  „Senior+” dla 30 seniorów. Gmina Dydnia w 2019 r. otrzymała na ten cel 119 500 zł, w tym na  przebudowę 94 500 zł  i 25 000 zł na wyposażenie. Powstała placówka posiada następujące  pomieszczenia: ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań, kuchenne, łazienkę wyposażoną w 2 toalety oraz wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów, a także do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, klubowe, łazienkę  wyposażoną w sprzęt dla osób niepełnosprawnych. Nowy Dom Seniora jest zlokalizowany w Domu Ludowym w Jabłonce 47.

Fot. Gmina Dydnia.