Nowa siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Data publikacji: 14 lipca 2017Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w uroczystym otwarciu nowej siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Nowa siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Do czerwca br. WUP mieścił się w kilku budynkach w Rzeszowie. Główna siedziba ulokowana była przy ulicy Lisa-Kuli 20. Teraz wszystkie wydziały urzędu, zaangażowane w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, są zgrupowane w jednym miejscu – przy ul. A. Naruszewicza 11 w Rzeszowie (budynek dawnego hotelu pielęgniarskiego, obok Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina). Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 8 mln zł. Unijne dofinansowanie wyniosło 2,7 mln zł. Prace remontowe i adaptacyjne nowej siedziby trwały 10 miesięcy.

Cieszy mnie, że Wojewódzki Urząd Pracy rozwija się, inwestuje, stawia na nowoczesne rozwiązania i najwyższe standardy obsługi klienta. To bardzo ważne, by usługi dla chcących skorzystać z funduszy Unii Europejskiej i osób bezrobotnych udzielane były w sposób nowoczesny, z wykorzystaniem dobrego sprzętu i wygodnej bazy lokalowej. Z uznaniem pragnę zauważyć, że głównym celem inwestycji jest stworzenie takich warunków, które wspierać będą kompleksowość realizacji polityki rynku pracy, zwiększą dostępność obywateli do usług WUP oraz podniosą skuteczność zapobiegania bezrobociu na Podkarpaciu. Korzystna lokalizacja budynku to ogromny plus dla klientów i beneficjentów Urzędu – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas dzisiejszej uroczystości.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje zadania województwa podkarpackiego w zakresie polityki rynku pracy – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (urząd odpowiada za realizację trzech z osi RPO WP – Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Prowadzi również międzynarodowe pośrednictwo pracy, realizując i koordynując zadania europejskiej sieci mobilności zawodowej EURES, rozpatruje wnioski bezrobotnych o wydanie odpowiednich zaświadczeń lub decyzji w sprawie ustalenia zasiłku dla bezrobotnych, którzy pracowali za granicą w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W strukturze urzędu funkcjonuje Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, świadczące bezpłatne usługi poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Wydziały realizujące te działania są już do dyspozycji klientów w nowej siedzibie urzędu w Rzeszowie, u zbiegu ulic Naruszewicza, Targowej i Szopena.  

 

Fot. WUP w Rzeszowie.