Narada wojewodów

Data publikacji: 11 stycznia 2019Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w naradzie wojewodów, która odbyła się 10 stycznia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Narada wojewodów

Spotkaniu przewodniczyli minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński oraz wiceszef resortu Paweł Szefernaker.

Podczas narady poruszono m. in kwestie dotyczące Funduszu Dróg Samorządowych,  realizacji programu „Czyste powietrze”, programu „Mieszkanie+” oraz przedstawiono informację na temat wdrażania ustawy o zmianie użytkowania wieczystego we własność.

Fot. MSWiA.