Na Podkarpaciu trwa ćwiczenie pk. TWIERDZA-19

Data publikacji: 23 stycznia 2019Od 21 do 25 stycznia br. Akademia Sztuki Wojennej realizuje na Podkarpaciu ćwiczenie pk. TWIERDZA-19, w którym istotne miejsce zajmują kwestie związane ze współpracą układu pozamilitarnego z siłami zbrojnymi w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Ćwiczenia Twierdza

23 stycznia odbyło się spotkanie uczestników ćwiczenia z wojewodą podkarpackim Ewą Leniart i Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Jego celem było określenie zasad koordynacji działań, optymalnych dla wszystkich stron, a zatem współpracy wojska z podmiotami cywilnymi w celu zapewnienia i bezpieczeństwa publicznego, na podstawie przewidywanych w trakcie ćwiczenia scenariuszy. W spotkaniu z wojewodą uczestniczyli rektor – komendant Akademii Sztuki Wojennej, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, prorektor ds. dydaktycznych, płk dr hab. inż. Leszek Elak, płk dr. hab. Tomasz Kośmider oraz szef WSzW płk dr inż. Mariusz Stopa. Następnie miał miejsce briefing prasowy, podczas którego przedstawiono mediom lokalnym szczegóły ćwiczenia. Po konferencji prasowej odbyła się część merytoryczna w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie.

Celem ćwiczenia jest m.in. nauka rozwiązywania problemów taktycznych, doskonalenie umiejętności indywidualnej i zespołowej pracy osób funkcyjnych na stanowiskach dowodzenia, ale także współdziałania z Wojskami Obrony Terytorialnej, oddziałami Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej w zakresie oceny terenu, wykorzystania infrastruktury, zdobywania informacji, przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym i wsparcia bojowego.

Ponadto do istotnych założeń ćwiczenia należy pogłębienie i utrwalanie wiedzy, umiejętności oraz nawyków działania zespołowego w dowództwach i sztabach, w tym rozwiązywania problemów taktycznych w procesie przygotowania i prowadzenia działań w czasie kryzysu militarnego i wojny.

W trening włączeni zostaną studenci i słuchacze Wydziału Wojskowego, przede wszystkim Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych oraz Wyższego Kursu Sztabowego. Ćwiczyć będą także studenci cywilni kierunku „Obronność” –  udzielający się w kole naukowym „Obronni ASzWoj”, a także członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Pogranicznik”.

****

Uczestnicy ćwiczenia: 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, Komenda Główna Straży Granicznej, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej,  21 Brygada Strzelców Podhalańskich, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego, 12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie oraz Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Organizatorem ćwiczenia jest Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki z Zakładu Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej.

Szczegóły tutaj. Fot. Akademia Sztuki Wojennej.