Most w Morochowie oddany do użytku

Data publikacji: 17 maja 2019W Morochowie na rzece Osława powstał długo wyczekiwany przez mieszkańców most. W uroczytsości z okazji zakończenia inwestycji do użytku wzięła udział wojewoda Ewa Leniart.

Uroczystość w gminie Zagórz

Pierwsza łopata pod budowę kładki pieszo-jezdnej w Morochowie została wbita 30 sierpnia ubiegłego roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 6,2 mln zł. Jej realizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe na bardzo wysokim poziomie. Dofinansowanie zadania z  Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej wynosi 4 172 146,00 zł (co stanowi prawie 70 proc. wartości zadania). Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach tego programu wojewoda podkarpacki ogłosiła w czerwcu 2018 r. Ponadto Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania w wysokości 300 tys. zł. Pieniądze te były formą uzupełnienia wkładu własnego samorządu.

Bardzo się cieszę, że dobiegła końca budowa bardzo ważnej dla społeczności lokalnej inwestycji. Do niedawna jedyną możliwość przekroczenia rzeki Osława stanowiła piesza kładka o konstrukcji linowej. Przejazd samochodem w tym miejscu możliwy był jedynie przez rzekę brodem z płyt betonowych. Jednak można to było zrobić tylko wówczas, gdy poziom w rzece był niski. Brak dojazdu stanowił niezwykłe utrudnienie, nie tylko dla mieszkańców, ale także utrudniał dostęp służb ratunkowych. Podobnie sytuacja wyglądała w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz w przypadku korzystania z usług komunalnych czy prowadzenia konduktów żałobnych. Do tej pory było to jedno z nielicznych obszarów województwa podkarpackiego pozbawionych drogi dojazdowej – podkreśliła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.