Konferencja z okazji 650- tej rocznicy nadania przez króla Kazimierza Wielkiego pierwszego przywileju dla Ormian polskich

Data publikacji: 10 kwietnia 2017W Rzeszowie 7 kwietnia 2017 r. odbyła się konferencja popularno-naukowa z okazji 650- tej rocznicy nadania przez króla Kazimierza Wielkiego pierwszego przywileju dla Ormian polskich. Uczestniczyli w niej wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch oraz ambasador Armenii Edgar Ghazaryan.

Konferencja z okazji 650- tej rocznicy nadania przez króla Kazimierza Wielkiego pierwszego przywileju dla Ormian polskich

Podkarpacie to region wielokulturowy. Również w naszym województwie Ormianie zaznaczyli swoja obecność. W wielu miastach takich jak m.in. Jarosław, Leżajsk, Przemyśl czy Rzeszów, spotykamy przykłady architektury świadczącej o osadnictwie ormiańskim. Wkład Ormian w polskie życie społeczne i rozwój kultury jest nierozerwalnie spleciony z historią narodu polskiego. Zauważalne jest również wiele świadectw ich patriotyzmu i twórczej pracy dla Polski – powiedział wicewojewoda Piotr Pilch do diaspory ormiańskiej.

Podczas spotkania prelekcje na temat historii i kultury Ormian na ternie Polski wygłosili: wartaped ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski, dr Franciszek Wasyl oraz Paweł Grzesik. Po konferencji miało miejsce złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową ku czci pomordowanych Ormian, umieszczoną na południowej ścianie Kościoła Farnego w Rzeszowie.