Konferencja na temat bezpieczeństwa w szkole

Data publikacji: 4 października 2019Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart uczestniczyła dzisiaj w konferencji poświęconej problematyce bezpieczeństwa w szkole.

W trakcie konferencji poruszono zagadnienia systemowe, organizacyjne, kryminologiczne i prawno-karne bezpieczeństwa w szkole. Konferencja odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Podczas konferencji prof. KPSW dr. hab. Czesławowi Kłakowi podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch wręczyła Medal Komisji Edukacji Narodowej, który nadawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

W ostatnich latach sporo miejsca poświęca się kwestiom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa w środowisku szkolnym. Problematyka ta budzi coraz większe zainteresowanie władz oświatowych oraz rodziców uczniów, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że obecnie zwiększa się liczba zdarzeń, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu, a czasem również życiu uczniów. Ważna jest zatem właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrekcji szkoły, rodzica adekwatna do zaistniałego zdarzenia oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji. Bezpieczeństwo uczniów w szkole jest wartością stawianą na pierwszym miejscu przez większość rodziców. Z analiz Instytutu Badań Edukacyjnych na grupie ok. 5 tys. rodziców wynika, iż blisko 80% oczekuje, aby szkoła była bezpieczna, 60% liczy na kompetencje nauczycieli, a ¼ na wysoki poziom nauczania.

 

Tematy poruszone w trakcie konferencji:

Panel I: Zagrożenia dla młodzieży

dr Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Przeciwdziałanie zagrożeniom dla młodzieży z perspektywy zadań wojewody

prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, sędzia Trybunału Stanu, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki, Kryminologii i Nauk Penitencjarnych KSPW, Przeciwdziałanie zagrożeniom dla młodzieży – prawa i obowiązki dyrektora szkoły, nauczyciela, ucznia

dr inż. Adam Sidor, podkarpacki państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Rzeszowie, Bezpieczeństwo sanitarne uczniów – nowe zagrożenia dla młodzieży

Małgorzata Rauch, podkarpacki kurator oświaty, Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkołach i placówkach priorytetem kuratora oświaty

podinsp. Piotr Szymański, naczelnik Wydziału d/w z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Zagrożenia dla młodzieży – cyberprzestępczość w świetle danych statystycznych

Panel II: Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w szkole

SSR dr Marcin Dudzik, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Odpowiedzialność karna za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

adw. dr Andrzej Mucha, Kancelaria Mucha&Rogała, Odpowiedzialność karna nauczyciela

r. pr. Marzena Kidacka, AXELO Ostrowski, Domagalski i Wspólnicy sp.k., Odpowiedzialność szkoły jako podmiotu zbiorowego.