Konferencja dotycząca zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Data publikacji: 31 marca 2017Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy były głównym tematem dzisiejszego spotkania w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie z udziałem Stanisława Szweda sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który spotkał się z dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy województwa podkarpackiego.

Konferencja dotycząca zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

W spotkaniu uczestniczyli również wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk, parlamentarzyści Krystyna Wróblewska i Wojciech Buczak oraz Tomasz Czop dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Stanisław Szwed sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spotkał się również tego dnia z przedstawicielami lokalnych mediów na konferencji prasowej. 

Wśród omawianych zagadnień pojawiły się sprawy związane z koniecznością przeprowadzenia zmian ustawowych, których celem będzie poprawa efektywności pracy powiatowych i wojewódzkich urządów pracy, poprzez podporządkowanie tej struktury administracji rządowej, co dawałoby możliwość większej swobody działania i elastyczniejszego sposobu reagowania na poszczególne problemy. Kolejną sprawą, którą poruszono, było zaangażowanie się w kolejny etap wdrażania reformy oświaty w zakresie wspomagania nawiązania koniecznej lepszej współpracy pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami i urzędami pracy, aby wspólne działania doprowadziły do zapewnienia kompatybilności w zakresie kształcenia i potrzeb pracodawców. Wszyscy podkreślali, że rzeczywistość rynku pracy zmieniła się, że jest to już bardziej rynek pracownika a nie pracodawcy, a bezrobocie ma obecnie tendencję malejącą. 

W lutym 2017 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 8,5 proc.  wobec 8,6 proc. w styczniu 2017 r.  Spadek ten choć niewielki jest o tyle istotny, że w lutym bezrobocie zwykle rośnie. Liczba osób bez pracy zmniejszyła się się w większości województw, w tym w województwie podkarpackim,  gdzie w lutym stopa bezrobocia  wyniosła 11,8%.   W porównaniu do  lutego 2016 r. spadek bezrobocia wyniósł 1,9 %. Dane za luty pokazują z jak wyraźną poprawą na rynku pracy mamy do czynienia. Tak optymistycznych danych nie zanotowano od 1992 roku. Po zakończeniu pory zimowej zaobserwowano, iż zostały przełamane cykliczne trendy sezonowe  i pojawił się wyraźny wzrost zatrudnienia.  Dane statystyczne mówią bowiem o tym, że w lutym 2017 r. wzrosła  liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zarówno w porównaniu do stycznia  2017 r. jak i w odniesieniu do analogicznego  okresu ubiegłego roku. Według najnowszych  informacji w marcu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia  spadła o około 3%. Nastąpił również wzrost wynagrodzeń za pracę dla osób najniżej dotąd wynagradzanych. Pracodawcy mają coraz większe problemy ze znalezieniem kandydatów do pracy. Dlatego część z nich przekształciła  pracownikom umowy na czas określony na stałe umowy o pracę. W rezultacie liczba umów terminowych była w IV kwartale ub.r. o 3,2 proc. mniejsza niż przed rokiem. Na koniec marca br. w powiatowych urzędach pracy województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 155 340 bezrobotnych. W stosunku do poprzedniego miesiąca  liczba bezrobotnych spadła o 4996 osób tj. 3,1%. Z informacji wynika również, że w najbliższych miesiącach zwiększenie zatrudnienia planuje blisko 30% dużych firm i 17 % średnich przedsiębiorstw. Bez wątpienia dużą rolę w tym procesie poprawy odgrywają także powiatowe urzędy pracy, dzięki którym stosowane są instrumenty rynku pracy mające na celu aktywizację osób bezrobotnych, w tym będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.