Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych w Łańcucie otwarty po remoncie

Data publikacji: 14 lipca 2017Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie został oficjalnie otwarty po gruntownym remoncie i rozbudowie.

Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych w Łańcucie otwarty po remoncie

Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie został oficjalnie otwarty po gruntownym remoncie i rozbudowie.

13 lipca w uroczystości z tej okazji wzięli udział m. in.: minister członek Rady Ministrów Beata Kempa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza, poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, władze samorządowe, przedstawiciele środowiska medycznego i uniwersyteckiego.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa powiedziała podczas pobytu na Podkarpaciu, że premier Beata Szydło podpisała zarządzenie w sprawie przyznania środków finansowych w kwocie 1 mln zł z przeznaczeniem na  dofinansowanie niezbędnego sprzętu  oraz wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych w Centrum Medycznym w Łańcucie.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że głównym celem inwestycji jest stworzenie warunków kompleksowości opieki medycznej dla chorych zakaźnie, zwiększenie dostępności do usług leczniczych oraz zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom w regionie. Cieszy mnie, że Pacjenci Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie będą leczeni w lepszych warunkach. Dla władz regionu kwestie opieki zdrowotnej mieszkańców Podkarpacia są sprawą priorytetową – powiedziała wojewoda.

Oddział w Łańcucie od ponad 50 lat pełni rolę oddziału zakaźnego dla Rzeszowa i okolicznych powiatów. Hospitalizowani są tu nie tylko dorośli, ale i dzieci. Przebudowa i rozbudowa budynku oddziału rozpoczęła się w ubiegłym roku. Koszt inwestycji  to 7 mln zł, z czego  2,5 mln zł pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa. Pozostała kwota została pokryta  ze środków Starostwa Powiatowego w Łańcucie i środków własnych.

W ramach inwestycji zostały stworzone warunki do kompleksowej opieki medycznej nad chorymi wymagającymi hospitalizacji. Odnowiony oddział posiada 32 łóżka w 9 salach dwuosobowych, 2 łóżka w salach trzyosobowych, 2 łóżka w salach z możliwością przebywania matki z dzieckiem, 3 izolatki oraz pokój intensywnego nadzoru medycznego przedzielony punktem obserwacji pielęgniarskiej. Sale dla pacjentów mają własne węzły sanitarne. W oparciu o istniejącą bazę rozwijana będzie diagnostyka różnicowa pracowni endoskopii, zaplecze zabiegowe pozwalające na wykonywanie diagnostyki inwazyjnej (punkcje, biopsje). Przewidziano również pomieszczenia przeznaczone do udzielania świadczeń w ramach Poradni Chorób Zakaźnych, Poradni Hepatologicznej oraz Ośrodka Leczenia Przewlekłego WZW typu B i C.  

Oddział dysponuje wykwalifikowaną kadrą – jego atutem są zatrudnieni wysokiej klasy lekarze specjaliści, na czele z wojewódzkim konsultantem w dziedzinie chorób zakaźnych. Nad bezpieczeństwem pacjentów czuwa także wykształcona i profesjonalna kadra pielęgniarska.

 

Fot. CM Łańcut.