Jubileusz 55-lecia Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie

Data publikacji: 7 kwietnia 2017Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w wernisażu wystawy Ze zbiorów BWA 1962-2017, którą otwarto z okazji 55-lecia Galerii.

Jubileusz 55-lecia Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie

Wystawa ta przygotowana została specjalnie w związku ze wspomnianym jubileuszem. Stanowi odsłonę  fragmentu kolekcji zbiorów dzieł sztuki, które BWA w Rzeszowie posiada. Do kolekcji BWA zgromadzono do dziś bez mała 1500 dzieł – w przeważającej części obrazów, grafik, rysunków, plakatów, rzeźb, szkła i ceramiki oraz tkanin artystycznych.

Wojewoda podkarpacki przy tej wyjątkowej okazji dokonała wręczenia Medali za Długoletnią Służbę, które nadaje Prezydent RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej zasłużonym i długoletnim pracownikom Biura Wystaw Artystycznych  w Rzeszowie, a w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczyła również Odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Wojewoda pogratulowała odznaczonym oraz skierowała słowa uznania na ręce dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie – Galeria Sztuki BWA w Rzeszowie to wiodąca i największa galeria Podkarpacia. To instytucja ważna dla mieszkańców regionu i całego artystycznego środowiska. Miejsce, które jednoczy ludzi widocznych w kulturowym pejzażu regionu Polski południowo-wschodniej i umożliwia społeczności lokalnej kontakt ze sztuką pisaną przez duże „S”. Sztuką, która daje odbiorcy nowe spojrzenie na różne formy wyrazu artystycznego, jakim są malarstwo, grafika, rysunek, fotografia czy rzeźba. To miejsce, gdzie prezentowana jest twórczość zarówno młodych – dobrze zapowiadających się artystów, jak i mistrzów znanych w kraju i na świecie, takich jak: Zdzisław Beksiński, Józef Szajna, Jerzy Duda – Gracz czy Franciszek Starowieyski.