IX Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores

Data publikacji: 8 września 2017Od 7 do 10 września w Rzeszowie odbywa się IX Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores. Dziś w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie – w ramach kongresu – miało miejsce spotkanie z władzami regionu i przedstawicielami duchowieństwa, w którym wzięła udział wojewoda Ewa Leniart.

Kongres Pueri Centores

Kongres jest połączony z 25-leciem Federacji Pueri Cantores, która jest zrzeszeniem chórów chłopięcych, dziewczęcych i młodzieżowych mieszanych. Rzeszów gości  ponad 1100 chórzystów z całego kraju i z zagranicy, jak również  reprezentantów narodowych Federacji Pueri Cantores, którzy działają na wszystkich kontynentach świata. Tegoroczny kongres odbywa się pod hasłem „Da pacem, Domine, in diebus nostris” (Obdarz, Panie, nasze czasy pokojem).

Jestem dumna, że dzięki talentom młodych śpiewaków, modlitwa o pokój na świecie wybrzmi właśnie z Rzeszowa – podkreśliła wojewoda Ewa Leniart podczas spotkania w urzędzie.

Kongres jest okazją do wspólnej modlitwy o pokój i wzajemnej wymiany doświadczeń oraz spotkań chórzystów z całej Polski, ale też z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Węgier.

 

Polska Federacja PUERI CANTORES została utworzona w 1992 roku w Tarnowie i jest członkiem Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES. Organizacja ta powstała w 1944 roku w Paryżu. Działa w ramach struktur Kościoła Katolickiego oraz podlega Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Istnieje w blisko 40 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Afryki. Tworzą ją chóry dziecięce, a także dziewczęce i młodzieżowe. Ich głównym zadaniem jest śpiewanie w liturgii, a chrześcijański system wartości stanowi podstawę ich życia i postępowania – jak mówił do zgromadzonych Pueri Cantores w Rzymie 1999 roku Jan Paweł II – Macie ważną rolę do spełnienia w życiu Kościoła. Jesteście małymi posłańcami Piękna.

Na terenie Polski działa obecnie 37 zespołów zrzeszonych w PF PC. Realizują one elitarną misję Federacji. Przejawia się ona poprzez pielęgnowanie śpiewu liturgicznego – chorału gregoriańskiego i wielogłosowej muzyki chóralnej dawnej i współczesnej. Federacja wspiera zrzeszone w niej chóry w ich działalności muzycznej, liturgicznej, religijnej i kulturalnej. Jedną z głównych idei głoszonych przez PUERI CANTORES jest zawołanie założyciela organizacji, Ojca Fernanda Mailett: Pueri omnes in diebus venturis pacem Dei cantabunt! (Jutro wszystkie dzieci świata będą śpiewać Pokój Boży!).

Kongresy PUERI CANTORES są także momentem wzajemnej wymiany doświadczeń, wspólnej zabawy i integracji pomiędzy członkami zespołów. Do tej pory zjazdy Federacji odbyły się w następujących miastach Polski: Tarnów (1997 r.), Kraków (2000 r.), Poznań (2003 r.), Toruń (2006 r.) , Nowy Sącz (2008 r.), Siedlce – Biała Podlaska (2010 r.), Częstochowa (2012 r.). W 2007 roku do Polski, do Krakowa, zjechały chóry z całego świata w ramach XXXIV Międzynarodowego Kongresu Federacji PUERI CANTORES (na podstawie informacji z oficjalnej strony Feneracji).