Inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową – konferencja

Data publikacji: 14 marca 2018W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie rozmawiano o rozwoju szerokopasmowej infrastruktury w regionie.

Konferencja

Szybki rozwój szerokopasmowej infrastruktury w województwie podkarpackim jest niezbędny dla gospodarczego rozwoju regionu. Dlatego władze województwa oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej zorganizowali warsztaty dla samorządowców i przedsiębiorców, podczas których przekazana została niezbędna wiedza na temat stanu infrastruktury i możliwości inwestowania w jej rozwój.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez posła na Sejm RP prof. dr hab. Józefę Hrynkiewicz, wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart, marszałka województwa Władysława Ortyla oraz prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcina Cichego. Do udziału w warsztatach zaproszono przedstawicieli gmin i starostw z województwa podkarpackiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i podległych mu jednostek, a także przedsiębiorców realizujących przedsięwzięcia związane z siecią szerokopasmową.

Konferencję pn. „Inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową – szanse na rozwój gospodarczy i społeczny” poprzedziło spotkanie organizatorów wydarzenia z podkarpackimi mediami.

W trakcie posiedzenia, które odbyło się 14 marca br. poruszone zostały tematy dotyczące rozwoju infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem sieci szerokopasmowej w województwie podkarpackim. Przedstawiono aktualny stan  infrastruktury w województwie podkarpackim oraz korzyści płynące z dostępu do Sieci Szerokopasmowych i wdrożenia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Podczas spotkania z mediami, pracownicy UKE przeprowadzili również  pokazową lekcję kodowania, w ramach akcji edukacyjnej „Koduj z UKE” z wykorzystaniem Inteligentnego Miasta.  

– Mówimy dziś o infrastrukturze szerokopasmowej, w której upatrujemy – jako województwo – szansę na rozwój i nowe możliwości dla przedsiębiorców, dla samorządów i mieszkańców województwa, również w kontekście rozwoju edukacjipowiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, otwierając dzisiejsze wydarzenie.

– Podkarpacie ma dość niewielkie zaludnienie na różnych obszarach i dlatego tak  potrzebny jest dobry zasięg internetu. To kwestie niezwykle istotne dla funkcjonowania społeczeństwa, gospodarstw domowych. Przez sieć porozumiewamy się z różnymi instytucjami, urzędami, dlatego ważne jest, aby te usługi były powszechnie dostępne i łatwe w użyciu – mówiła poseł na Sejm RP prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz, współorganizatorka konferencji.

W Polsce ok. 36 proc. gospodarstw domowych znajduje się w obszarze białych plam NGA. Na tym tle woj. podkarpackie nie wypada źle – tu odsetek wynosi 34 proc. Ale to wciąż zbyt wiele. Może to zmienić szereg działań, które usprawnią inwestowanie w infrastrukturę.

– Nasza misja jako Urzędu Komunikacji Elektronicznej to, obok warstwy regulacyjnej, legislacyjnej, również walor edukacyjny, który dzisiaj możemy pokazać. Istotnym zagadnieniem  jest  status i pozycja Podkarpacia z punktu widzenia rozwoju szybkich sieci łączności elektronicznej. Jest to bardzo precyzyjnie określone przez Komisję Europejską i  muszę powiedzieć, że pierwszy wskaźnik 30 megabitów na sekundę dostępu  dla gospodarstw domowych Państwo realizują w sposób bardzo profesjonalny  i z dobrymi wynikam,  jeśli chodzi o tempo, bo wyprzedzacie o 2 procent ilość „białych plam” w Polsce.  Jeżeli uda się zrealizować w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa waszym przedsiębiorcom wszystkie te projekty, które już zostały zakontraktowane, to ten wskaźnik dostępu może spaść nawet do 9 procent – podkreślił w Rzeszowie prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy.

Dzięki realizacji wszystkich umów POPC oraz umów komercyjnych zasięg „białych plam” powinien zmniejszyć się w skali kraju do 15 proc., a na Podkarpaciu do 9-11 proc. W ramach POPC przeznaczono na ten cel 4 mld zł – w I konkursie podpisano umowy na kwotę ok. 200 mln zł, wartość dofinansowania zatwierdzonych projektów z II konkursu to 2 mld zł, trwa też kolejny, III nabór wniosków o dofinansowanie w ramach POPC.

Jednym z warunków skorzystania z dofinansowania jest zapewnienie przez beneficjanta otwartego dostępu hurtowego do wybudowanej sieci. Zwiększa to konkurencję z korzyścią dla konsumenta. Zasady takiego dostępu opracowuje Prezes UKE wspólnie z operatorami, a następnie monitoruje i zatwierdza oferty hurtowe. Efektem hurtowego dostępu będzie m.in. zbliżenie się do założeń Gigabit Society 2025, w tym zapewnienia internetu o szybkości 100M b/s we wszystkich gospodarstwach domowych w miastach i na wsi z możliwością osiągania 1Gb/s, a także rozwój sieci 5G.

Wszyscy operatorzy, a zwłaszcza beneficjanci POPC mogą w celu rozbudowy sieci dostępowych skorzystać z infrastruktury wybudowanej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. To 2000 km sieci światłowodowych, dzięki którym na 42 proc. powierzchni województwa stworzono możliwość dostępu do internetu szerokopasmowego, a  95,5 proc. populacji województwa ma możliwość uzyskania szerokopasmowego dostępu do Internetu dzięki wybudowanej w ramach projektu sieci w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów. 

***

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi również akcję „Koduj z UKE” i „Klikam z głową”. W ramach pierwszej  od 12 do 14 marca przedstawiciele Urzędu przeprowadzą lekcje kodowania z udziałem ok. 50 uczniów z czterech szkół (z Dębicy, Siedlisk Bogusz i Rzeszowa).  Tylko w ubiegłym roku w ramach akcji edukacyjnej UKE nauczyło zasad programowania 700 dzieci. Na 2018 r. planowane jest przeszkolenie minimum 2 000 dzieci, z czego od stycznia do końca lutego 2018 r. przeszkolono już 1 200. Dodatkowo w ramach drugiej akcji edukacyjnej „Klikam z głową”, UKE nauczyło jak bezpiecznie  poruszać się w sieci, jak reagować na cyberprzemoc i chronić dane 40 000 uczniów, a w 2018 r. planowane jest przeszkolenie 50 tys. dzieci w całym kraju. Natomiast od 2017 r. do lutego 2018 r. UKE przeprowadziło prawie 100 lekcji na terenie województwa podkarpackiego dla 2 600 uczniów.