Inauguracja działalności Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia IV kadencji

Data publikacji: 11 kwietnia 2017W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie,10 kwietnia, odbyło się posiedzenie inaugurujące działalność Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia IV kadencji.

Inauguracja działalności Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia IV kadencji

W spotkaniu uczestniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która wręczyła akty powołań nowo wybranym członkom.

W skład Rady Oddziału Wojewódzkiego Funduszu, wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania Podkarpackiego Oddziału Funduszu, powoływanych przez Wojewodę Podkarpackiego, w tym po dwóch przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Wojewody Podkarpackiego, po jednym przedstawicielu konwentu powiatów, rady dialogu społecznego, organizacji pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz jeden wspólny przedstawiciel szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, właściwego komendanta wojewódzkiego Policji i właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Skład obecnej Rady, powołanej na czteroletnią kadencję, określony został Zarządzeniem Nr 52/17 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie. Rada jest organem o charakterze opiniodawczo-nadzorczym w zakresie zadań należących do kompetencji Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.