Inauguracja budowy obwodnicy Kolbuszowej

Data publikacji: 15 kwietnia 2019Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w uroczystej inauguracji budowy obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi wojewódzkiej 987.

Obwodnica Kolbuszowej, budowana w ciągu drogi wojewódzkiej Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski, połączy obecną drogę wojewódzką nr 987 z drogą krajową nr 9 Radom – Rzeszów, omijając centrum miasta. W ten sposób umożliwi alternatywny przejazd przez miasto Kolbuszowa, eliminując jedno z „wąskich gardeł” w sieci transportowej, jakim jest obecnie przejazd tą drogą od strony Sędziszowa Małopolskiego przez ścisłe centrum miasta. Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu w centrum Kolbuszowej (szczególnie ruchu ciężarowego), skróci czas przejazdu i poprawi przepustowość układu komunikacyjnego. Dla miasta otworzy też nowe, atrakcyjne tereny inwestycyjne.

Budowa obwodnicy Kolbuszowej jest jednym z trzech zadań realizowanych obecnie na drodze wojewódzkiej nr 987. Po ich zakończeniu droga omijać będzie miasta Kolbuszowa i Sędziszów Małopolski, łącząc ze sobą drogi krajowe nr 9 i 94.

Całkowita wartość projektu to prawie 8,5 mln zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie z  EFRR wynosi ponad  6,2 mln zł.      

 Inaugurowana dziś inwestycja jest niezwykle istotna zarówno ze względu na wzrost komfortu podróżowania, jak i tworzenie nowoczesnych, bezpiecznych ciągów komunikacyjnych, dzięki którym transport drogowy zyskuje nowe możliwości – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

 W uroczystości symbolicznego wbicia łopaty pod realizację inwestycji wzięli udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, posłowie na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec i Bogdan Rzońca, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałkowie województwa podkarpackiego Ewa Draus i Piotr Pilch, starosta kolbuszowski Józef Kardyś oraz burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba.