III Europejski Kongres Penitencjarny

Data publikacji: 8 listopada 2018„Rozwój myśli penitencjarnej na przestrzeni stulecia państwowości polskiej” to temat III Europejskiego Kongresu Penitencjarnego, który odbył się 8 listopada w Rzeszowie.

III Europejski Kongres Penitencjarny

Kongres to inicjatywa podkarpackiej Służby Więziennej oraz lokalnych środowisk prawniczych i naukowych. Od trzech lat teoretycy i praktycy resocjalizacji i pokrewnych dziedzin naukowych spotykają się w Rzeszowie, aby dyskutować nad najnowszymi osiągnięciami i bieżącymi problemami współczesnej penitencjarystyki. Każdego roku do Rzeszowa przybywają nie tylko funkcjonariusze rodzimej Służby Więziennej i innych formacji mundurowych, ale również zaprzyjaźnieni funkcjonariusze zagranicznych służb penitencjarnych.  W tym roku – z okazji setnej rocznicy odzyskania Niepodległości – temat kongresu odbiegał od problematyki bieżącej, koncentrował się natomiast na historycznych aspektach funkcjonowania więzień w Europie i na terenach odradzającego się Państwa Polskiego. Uczestnicy obrad obrad mieli możliwość porównać, jak obecne główne elementy działań resocjalizacyjnych, takie jak praca, kontakty z bliskimi, terapia – były realizowane w początkach nowoczesnego więziennictwa w Polsce.

Pierwsza sesja plenarna dotyczyła dawnej i współczesnej penitencjarystyki. Głos w dyskusji zabrała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która przedstawiła kwestię związaną z początkami Służby Więziennej w niepodległej Polsce. Tematy kolejnych paneli dyskusyjnych to: „Wykonywanie kary pozbawienia wolności”; „Zatrudnienie skazanych – problematyka prawa karnego wykonawczego i prawa pracy”; Prawa skazanego – aspekt międzynarodowy, konstytucyjny i krajowy” oraz „Komparatystyka penitencjarna – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość służb penitencjarnych w Europie Środkowo – Wschodniej”.

Kongres, który odbył się w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie został zorganizowany przez wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysława Ortyla i dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie płk. Marka Grabka. W skład komitetu naukowego Kongresu weszli m.in.: prof. dr hab. Czesław Kłak, prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. dr hab.  Jerzy Będźmirowski, gen. mjr Michaiło Dżiudź, płk Tamás Rózsahegyi, ppłk Norbert Kundrak.