II Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa

Data publikacji: 10 sierpnia 2019Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w spotkaniu regionów karpackich w Mucznem.

Strategiczna współpraca państwa oraz regionów jest warunkiem koniecznym zrównoważonego rozwoju. Podjęcie i rozwijanie nowych kierunków partnerskiej współpracy pozwala na lepsze dopasowanie działań do potrzeb rozwojowych, wynikających z uwarunkowań społecznych, historycznych, infrastrukturalnych i geopolitycznych. Temu służy wydarzenie – II Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa, które zorganizowane zostało w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem. Wydarzenie to jest kontynuacją ubiegłorocznej imprezy, w tym roku jednak do udziału zostały zaproszone oprócz partnerów z Ukrainy także inne regiony karpackie z Węgier, Słowacji i Rumunii.

 

W spotkaniu uczestniczyli Małgorzata Jarosińska – Jedynak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Marcin Przydacz – podsekretarz stanu ds. polityki wschodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Katarzyna Sołek – konsul RP we Lwowie, Vasyl Pavlyuk – konsul generalny Ukrainy w Lublinie, konsulowie Słowacji i Wegier – Slavomir Nadzi i Laszlo Szubert, samorząd województwa reprezentowali marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Ewa Draus. Przybyli też licznie samorządowcy, w tym wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka oraz wicemarszałek województwa łódzkiego Wojciech Kałuża. Nie zabrakło też przedstawicieli służb mundurowych, obecni byli również przedstawiciele instytucji oraz stowarzyszeń, dla których rozwój przestrzeni karpackiej ma duże znaczenie. Wśród gości z zagranicy należy wymienić włodarzy i przedstawicieli regionów ze Słowacji, Ukrainy, Węgier i Rumunii. Najliczniej przybyła delegacja z Obwodu Zakarpackiego – oprócz przedstawicieli tamtejszego samorządu byli także goście m.in. z ministerstw, służby celnej, radni, a także reprezentujący inne instytucje i stowarzyszenia.

 

W ramach spotkania miała miejsce konferencja, podczas której przedstawione zostały m.in. inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym i regionalnym mające na celu zaktywizowanie oraz poprawę dostępności obszaru Karpat. W trakcie dyskusji uczestnicy konferencji omówili szanse oraz wyzwania pojawiające się w rozwoju partnerstwa, a także realne koncepcje wspólnych interesów regionów. Organizatorem Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa jest województwo podkarpackie przy współudziale polskiego Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

 

10 sierpnia br. wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wzięła udział w kontynuacji piątkowego spotkania w Mucznem. Podczas 2-go dnia spotkania, uczestnicy przenieśli się na Ukrainę, gdzie w czasie oficjalnej części wydarzenia miała miejsce prezentacja potencjału turystycznego Zakarpacia. Gospodarze pokazali gościom z Polski m.in. zabytkową cerkiew św. Michała, a także kompleks turystyczny na górze Krasja, gdzie wszyscy uczestnicy spotkania wyjechali wyciągiem. W polskiej delegacji znaleźli się m.in. m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak, konsul RP we Lwowie Katarzyna Sołek, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl wraz z wicemarszałek Ewą Draus a także radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Adam Drozd, samorządowcy z Podkarpacia, jak również przedstawiciele mediów.

 

Fot. UMWP