Dzień Służby Cywilnej

Data publikacji: 8 listopada 2019W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się uroczystość z okazji  zbliżającego się Dnia Służby Cywilnej.

Święto Służby Cywilnej

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marcin Zaborniak podziękowali wszystkim pracownikom PUW za profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych. 

Nieprzypadkowo Święto Służby Cywilnej łączy się z rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nie może być bowiem suwerennego i silnego państwa bez sprawnie działającego aparatu państwowego, tak jak nie może być dobrej administracji bez kompetentnych, rzetelnych i oddanych Ojczyźnie urzędników. Osób, które każdego dnia swym profesjonalizmem i zaangażowaniem budują przyjazne i nowoczesne instytucje administracji publicznej – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Dyrektor generalny Marcin Zaborniak podsumował zrealizowane w tym roku zadania i projekty. Podziękował  pracownikom za wysiłek włożony w realizację wyznaczonych zadań. – To dzięki Państwa codziennej pracy wiele zamierzeń udało nam się zrealizować oraz wprowadzić szereg nowych rozwiązań –  podkreślił.

Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń państwowych nadanych postanowieniem Prezydenta RP – osoby, które wyróżniły się  wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa otrzymały Medale za Długoletnią Służbę.