Działania na rzecz ochrony pracy – jubileuszowa konferencja w Rzeszowie

Data publikacji: 15 maja 2018„Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100 – lecie niepodległości Państwa Polskiego” – pod takim hasłem odbyła się w Rzeszowie konferencja z udziałem głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka.

Logo PIP

Wydarzenie, rozpoczynające cykl tego typu konferencji w całym kraju, było okazją do przedstawienia dorobku Państwowej Inspekcji Pracy na przestrzeni 100 lat roli. Rozmawiano m. in. o roli PIP w systemie ochrony pracy, o działalności kontrolnej i prewencyjnej, współpracy z organami administracji zespolonej i samorządami, a także o praktycznych aspektach  wymiany informacji między jednostkami współpracującymi.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wygłosiła podczas spotkania referat nt. „Rola wojewody w zakresie polityki rynku pracy w świetle aktualnych rozwiązań prawnych i perspektyw współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy”.

W konferencji wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służb mundurowych, duchowieństwa, inspekcji pracy i urzędów pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy została powołana  3 stycznia 1919 roku i była jedną z pierwszych instytucji państwowych w niepodległej Polsce. Misją PIP jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

Fot. Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.