Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej u wojewody

Data publikacji: 24 sierpnia 2016Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart spotkała się z dowódcą 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Arkadiuszem Mikołajczykiem.

Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej u wojewody

Podczas spotkania, które odbyło się 24 sierpnia br. wojewoda pogratulowała płk. Arkadiuszowi Mikołajczykowi mianowania na stanowisko dowódcy i wyraziła przekonanie, że jego kwalifikacje oraz doświadczenie zdobyte na dotychczasowych stanowiskach będą z powodzeniem wykorzystywane w dalszej służbie na rzecz obronności państwa.

12 sierpnia br. w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych zastępca dowódcy generał Jan Śliwka przyjął meldunki od trzech nowo wyznaczonych dowódców brygad OT o objęciu przez nich obowiązków.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli  piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, będą stanowić uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Docelowo w Polsce ma zostać utworzonych 17 brygad obrony terytorialnej (na podstawie informacji MON).