„Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje” – konferencja

Data publikacji: 12 lipca 2019„Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje” – to temat konferencji, która odbyła się 11 lipca br. na Uniwersytecie Rzeszowskim z udziałem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart

Konferencja o depopulacji

Wydarzenie – zorganizowane z inicjatywy posła na Sejm RP prof. Józefy Hrynkiewicz – zgromadziło przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, dyrektorów urzędów statystycznych z Polski, Ukrainy i Słowacji, przedstawicieli  Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz środowisk naukowych.

Podczas sesji plenarnej dotyczącej zmian w stanie i strukturze ludności rozmawiano m.in.  na temat przestrzennego zróżnicowania procesów depopulacji. – We współczesnym świecie zachodzą liczne procesy rozwojowe i globalizacyjne, wśród których wyodrębnia się problem spadku liczby ludności na świecie, w tym także w Polsce. Wszystko to sprawia, że coraz istotniejsze stają się obiektywne i rzetelne informacje, które stanowią narzędzia niezbędne do prawidłowej diagnozy i oceny rzeczywistości. Dzięki nim możliwe stanie się ustalenie głównych przyczyn obecnego trendu oraz szukanie rozwiązań. Tu z pomocą przychodzi statystyka, stanowiąca ogromny potencjał informacyjny państwa. Dostarcza ona wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości informacji statystycznych dotyczących różnych zjawisk, w tym omawianego dziś zagadnienia – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która dodała, że postępująca depopulacja to zjawisko, które dotyka wiele sfer naszego życia i spotykane jest niemal w każdym zakątku naszego globu. Należy więc o nim rozmawiać i szukać dróg rozwiązania.

W drugiej części konferencji odbyła się debata pt. „Depopulacja – skutki dla gospodarki przestrzennej” moderowane przez przedstawicieli rzeszowskiego oddziału TVP i  Polskiego Radia Rzeszów. W dyskusji z udziałem reprezentantów władz samorządowych, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Izby Administracji Skarbowej uczestniczyła wojewoda Ewa Leniart.