Debata z udziałem młodzieży

Data publikacji: 10 września 2019 „Agresja – źródła, przyczyny i przejawy we współczesnym świecie”  to temat kolejnych zajęć, które odbyły się  10 września br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, w ramach Podkarpackiej Szkoły Wolności i Tolerancji.

Debata z udziałem młodzieży

Dzisiejsze spotkanie rozpoczęło się wykładem wprowadzającym pt. „Agresja w ujęciu kryminologicznym”, który wygłosił prof. dr hab. Czesław Kłak, sędzia Trybunału Stanu. Następnie odbyła się debata z młodzieżą, którą poprowadziła wojewoda Ewa Leniart.

***

Podkarpacka Szkoła Wolności i Tolerancji to cykl organizowanych przez wojewodę podkarpackiego dedykowanych spotkań dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorów szkół i nauczycieli, odbywających się cyklicznie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom problematyki roli jednostki w społeczeństwie, relacji państwo – jednostka, przedstawienie międzynarodowych i konstytucyjnych aspektów wolności i praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ich granic, a także pokazanie przejawów ich naruszeń we współczesnym świecie. Podczas zajęć z prawnikami, socjologami, psychologami, funkcjonariuszami Policji oraz Służby Więziennej, a także historykami odbywają się debaty nt. mowy nienawiści, hejtu, stalkingu, współczesnych przejawów nietolerancji i dyskryminacji, a także dotyczące odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz w strukturze szkoły za zachowania godzące w wolności i prawa drugiego człowieka. i praw człowieka, przeciwdziałania ekstremizmom, nietolerancji i wszelkim przejawom radykalizmu.

Pierwsze spotkanie w ramach Szkoły Wolności i Tolerancji odbyło się Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie 23 stycznia 2019 r.