Debata edukacyjna z udziałem wojewody

Data publikacji: 17 lutego 2017Rzeczywistość małych szkół w województwie podkarpackim to temat debaty edukacyjnej, która została zorganizowana z inicjatywy wojewody Ewy Leniart i podkarpackiego kuratora oświaty Małgorzaty Rauch.

Debata edukacyjna z udziałem wojewody

W spotkaniu, które odbyło się 17 lutego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wzięli udział parlamentarzyści Krystyna Wróblewska i Kazimierz Moskal, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch, samorządowcy, dyrektorzy małych szkół podstawowych, przedstawiciele rad rodziców i organów prowadzących szkoły. Podczas konferencji dyskutowano o miejscu i roli małych szkół w systemie edukacji – skupiono się na kwestiach związanych z finansowaniem takich placówek, a także ich znaczeniu dla danej społeczności lokalnej.

Jak podkreśliła kurator oświaty Małgorzata Rauch, znacząca liczba małych szkół, które są specyfiką naszego województwa, to efekt utrzymującego się niżu demograficznego. Takie placówki, definiowane przez liczbę uczęszczających do niej uczniów, mają duże znaczenie dla środowisk lokalnych, ponieważ scalają społeczność, gwarantują edukację w bezpiecznym i przyjaznym środowisku, zapewniając indywidualne podejście do ucznia.

O znaczeniu małych szkół w przestrzeni edukacyjnej mówiła również wojewoda Ewa Leniart. Jesteśmy w trakcie procesu wdrażania reformy oświaty. Do Kuratorium wpłynęło ponad 40 uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (…). Podczas  licznych spotkań w terenie, jako kluczowy wyłania się problem finansowania i funkcjonowania małych szkół, dlatego tak ważne jest, aby wspólnie szukać konstruktywnych rozwiązań – powiedziała wojewoda.

W ramach spotkania odbyła się dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli samorządów i różnych środowisk edukacyjnych. Uczestnicy zapoznali się także z prezentacją pn. „Małe szkoły na Podkarpaciu – kontekst  ilościowy i jakościowy”, przygotowaną przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.