„Dawca Narządów Dawcą Życia” – konferencja szkoleniowa

Data publikacji: 7 lutego 2019W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja szkoleniowa pn. „Dawca Narządów Dawcą Życia”. Wydarzenie było okazją do dyskusji na temat wyzwań dla podkarpackiej transplantologii.

Konferencja transplantologiczna

Adresatami inicjatywy byli przedstawiciele publicznych i niepublicznych organów założycielskich szpitali, dyrektorzy szpitali, ordynatorzy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii oraz koordynatorzy transplantacyjni w szpitalach.

Transplantologia jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny i ze strony społeczeństwa wymaga zrozumienia istoty przeszczepu. Przeszczepianie ludzkich narządów jest metodą leczenia, która w odbiorze społecznym budzi emocje.  Ciągle napotyka na poważne bariery moralne i społeczne, do których należą między innymi niski poziom wiedzy na ten temat, względy emocjonalne oraz nieznajomość zagadnień medycznych. Zależy nam na  przekazaniu rzetelnej wiedzy na temat transplantacji i  krwiodawstwa (mówimy tu o aspektach medycznych, prawnych i etycznych). Do ratowania życia chorym ze schyłkową niewydolnością narządów, dla których przeszczep jest jedyną szansą na przeżycie, potrzebna jest wiedza, umiejętności, a także świadomość i wsparcie ze strony społeczeństwa – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas otwarcia posiedzenia.

Według danych statystycznych województwo podkarpackie w zakresie dawstwa narządów znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w kraju, przy jednoczesnym dużym zapotrzebowaniu ze strony biorców narządów oraz dużym potencjale w zakresie rozwoju tej dziedziny medycyny. W ubiegłym roku na Podkarpaciu wskaźnik liczby pobrań wynosił 3,7 dawców na 1 mln mieszkańców (przy wskaźniku ogólnopolskim 13,0).

 Tematami poruszanymi podczas spotkania eksperckiego były osiągnięcia transplantologii oraz wyzwania dla podkarpackiej transplantologii. Prelekcje wygłosili: dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki – kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego im. Dzieciątka Jezus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej („Inicjatywy podjęte na terenie województwa podkarpackiego mające na celu poprawę zgłaszalności potencjalnych dawców narządów”) ; dr hab. n. med. Jarosław Czerwiński – zastępca dyrektora ds. medycznych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant („Przyczyny ograniczające dawstwo narządów w opinii anestezjologów”); dr n. o zdr. Ewa Zawilińska – dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie („Potencjał dawstwa a liczba donacji narządów w województwie podkarpackim”) oraz dr n. med. Irena Milaniak – regionalny koordynator transplantacyjny z Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant” („Identyfikacja potencjalnego zmarłego dawcy narządów”). W posiedzeniu uczestniczyli także członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, zastępca dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Michał Bedlicki,  dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie Robert Bugaj oraz Bogdan Niekowal – lekarz transplantolog ze Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie.

Konferencja została zorganizowana przez Poltransplant Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji, Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie i Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.