Coraz bliżej dobrej szkoły – wdrażanie reformy edukacji, wizyta minister Anny Zalewskiej

Data publikacji: 20 marca 2017Minister edukacji narodowej Anna Zalewska przebywała 20 marca z wizytą w województwie podkarpackim. Spotkała się między innymi z samorządowcami, z którymi rozmawiała o wyzwaniach związanych z wdrażaną reformą edukacji.

Coraz bliżej dobrej szkoły – wdrażanie reformy edukacji, wizyta minister Anny Zalewskiej

Wizytę na Podkarpaciu rozpoczęła od spotkania w Gimnazjum w Tyczynie, gdzie rozmawiała z nauczycielami tej szkoły. Minister edukacji narodowej Annie Zalewskiej towarzyszyły wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch, a gospodarzem spotkania był burmistrz Tyczyna Janusz Skotnicki. Następnie minister Anna Zalewska odwiedziła szkołę podstawową w Tyczynie, gdzie spotkała się z gronem pedagogicznym i uczniami.

Głównym punktem wizyty była Konferencja Regionalna PSST, która odbyła się tego dnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, na którą  minister Anna Zalewska przyjechała na zaproszenie marszałka województwa podkarpackiego  Władysława Ortyla. W swoim wystąpieniu  poświęconym  wdrażaniu reformy edukacji minister Anna Zalewska poruszyła problematykę związaną z subwencją oświatową, jak również przybliżyła samorządowcom plany dotyczące finansowania przekształceń sieci szkół. Szefowa resortu edukacji  podkreśliła, że  chce, aby każda szkoła w kraju miała takie same warunki i możliwości. Częścią wizyty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego była również dyskusja z samorządowcami oraz spotkanie z dziennikarzami. W spotkaniu udział wzięli także podkarpaccy parlamentarzyści, wicemarszałek województwa Maria Kurowska oraz wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch i przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś.