„Bieszczady bez barier” – konferencja

Data publikacji: 15 lipca 2019W Czarnej koło Ustrzyk Dolnych odbyła się dwudniowa konferencja pod hasłem „Bieszczady bez barier – na szlaku z Funduszami Europejskimi”. 12 lipca br. w wydarzeniu wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Konferencja została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Fundację Pogranicze Bez Barier oraz Grupę Bieszczadzką GOPR  z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Podczas spotkania, które zawierało również komponent szkoleniowy, odbyła się dyskusja o sposobach zapewnienia obszarów górskich i przyrodniczych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także prezentacja praktycznych rozwiązań z udziałem służb ratowniczych GOPR.

W sympozjum uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Omówiono założenia Programu Dostępność Plus w kontekście wsparcia turystyki społecznej. Uczestnicy odnieśli się m. in. do  potrzeb w zakresie poprawy dostępności w schroniskach górskich, Lasach Państwowych czy elektronicznego wsparcia dostępności w górach.

W ramach konferencji grupa osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy z Fundacji Pogranicze Bez Barier wyszła na Połoninę Wetlińską.