„Bezpieczny i Aktywny Senior” – kampania informacyjna

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
20 lutego 2017

Podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych to cel kampanii informacyjnej „Bezpieczny i Aktywny Senior”, realizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 Osoby, które ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność wymagają opieki, mogą otrzymać wsparcie. Jest ono kierowane głównie do osób samotnych, ale mogą się o nie ubiegać również ci, którymi – z różnych przyczyn – najbliższa rodzina nie jest w stanie się zaopiekować. Pomoc może być udzielana w domu, podczas dziennego pobytu w ośrodku wsparcia albo stałego zamieszkania w domu pomocy społecznej. 

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl , w zakładce Bezpieczny i Aktywny Senior, obok szczegółowych informacji dotyczących przedsięwzięcia, został zamieszczony film promujący kampanię.