„Bezpieczny i Aktywny Senior” – kampania informacyjna

Data publikacji: 20 lutego 2017Podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych to cel kampanii informacyjnej „Bezpieczny i Aktywny Senior”, realizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Osoby, które ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność wymagają opieki, mogą otrzymać wsparcie. Jest ono kierowane głównie do osób samotnych, ale mogą się o nie ubiegać również ci, którymi – z różnych przyczyn – najbliższa rodzina nie jest w stanie się zaopiekować. Pomoc może być udzielana w domu, podczas dziennego pobytu w ośrodku wsparcia albo stałego zamieszkania w domu pomocy społecznej. 

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl , w zakładce Bezpieczny i Aktywny Senior, obok szczegółowych informacji dotyczących przedsięwzięcia, został zamieszczony film promujący kampanię.

Szczegóły na stronie MRPiPS