Nowa inwestycja drogowa

Data publikacji: 17 lipca 2019Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w uroczystym otwarciu odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do drogi krajowej 94 (Gwizdaj).

Zakończenie inwestycji drogowej

Otwierana dziś inwestycja jest niezwykle istotna zarówno ze względu na wzrost komfortu podróżowania, jak i tworzenie nowoczesnych, bezpiecznych ciągów komunikacyjnych, dzięki którym transport drogowy zyskuje nowe możliwości i perspektywy. Jestem przekonana, że realizowany projekt przyczyni się do poprawy skomunikowania naszego województwa oraz pozwoli na kierowanie ruchu z autostrady A4 z ominięciem centrum miasta Przeworska. Ominą miasto również pojazdy poruszające się w relacji Rzeszów – Sieniawa – Biłgoraj – podkreśliła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, gratulując realizatorom przedsięwzięcia.

Całkowita wartość projektu to 23 800 568,51 zł, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 wynosi 19 823 205,72 zł.

Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.