3 mln euro dla polsko-słowackich projektów z Podkarpacia

Data publikacji: 4 sierpnia 2017Program Polska-Słowacja wesprze projekty dotyczące ochrony, rozwoju i promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego województwa podkarpackiego.

Podpisanie projektów

4 sierpnia br. wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podpisał umowy na realizację projektów „Eskapady na książęcym szlaku” i „Szlak Kultury Wołoskiej”. Uroczystość odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Była to także okazja do prezentacji rezultatów programu Interreg oraz efektów transgranicznej współpracy.

„Podpisane dziś umowy zbliżają nas do zakończenia pierwszej tury wyboru projektów wspierających rozwój i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 2.9 miliona euro. Już za nieco ponad rok mieszkańcy pogranicza i odwiedzający je turyści będą mogli korzystać z licznych atrakcji, jakie powstaną w Jarosławiu i Svidniku na Słowacji, a także lepiej poznać wołoskie tradycje w Karpatach” – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Wojewoda Ewa Leniart podkreśliła, że program Interreg V-A Polska-Słowacja daje szansę na wsparcie takich działań jak: ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, usprawnienie infrastruktury drogowej oraz wspieranie ustawicznego kształcenia. „Te fundamentalne obszary wsparcia stanowią ważną płaszczyznę rozwoju naszych regionów. Bowiem, myśląc o odpowiedzialnym rozwoju terenów transgranicznych, musimy mieć na uwadze fakt, że potrzebne są tu zarówno nowe inwestycje, jak i wspólna aktywność na rzecz ochrony dziedzictwa i rozwoju przygranicznych społeczności. To bardzo ważne, że beneficjentami tego Programu mogą być instytucje, które najlepiej znają lokalne problemy – zaznaczyła wojewoda.

Dzięki projektowi „Eskapady na książęcym szlaku” na Turystycznym Szlaku Gniazd Rodowych Lubomirskich zostaną zrewitalizowane parki miejskie w Jarosławiu i słowackim Svidniku. Zostaną one uporządkowane, oświetlone, wyposażone w nowe ławki, stojaki na rowery i plac zabaw dla dzieci. W parkach pojawią się tablice informacyjne, a w automatach będzie dostępny folder z opisami i zdjęciami atrakcji dostępnych na szlaku. W obu miastach partnerskich powołane zostaną nieformalne grupy „Zieloni Globtroterzy” – z udziałem, dzieci ze szkół podstawowych. Na profilu na portalu społecznościowym będą się wymieniać  ciekawostkami turystycznymi w swoich miastach i namawiać innych do odkrywania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

„Projekt angażuje młodych ludzi i zachęca ich do poznawania historii swojej miejscowości. Dzięki niemu dzieci mogą również nawiązać kontakty ze swoimi słowackimi rówieśnikami.” – dodał wiceminister Hamryszczak.

Z kolei Stowarzyszenie „Pro Carpathia“ wraz z czteroma partnerami z Polski i pięcioma partnerami ze Słowacji odtworzy szlak wędrówek Wołosów – ludów pasterskich regionu Karpat. Przybliży ich tradycję, kulturę i rzemiosło. Dzięki projektowi zostanie wytyczony transgraniczny szlak turystyki kulturowej, który wypromują transgraniczne imprezy związane z pasterstwem po obu stronach polsko-słowackiej granicy. Zaplanowano widowiska folklorystyczne, pokazy, prelekcje i warsztaty pokazujące codzienne życie pasterzy i działalność pasterską. Szlak Kultury Wołoskiej będzie przebiegał przez cały obszar polsko-słowackiego pogranicza. Różnorodność zaplanowanych wydarzeń oraz ich lokalizacja zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej, zapewni dotarcie do wielu wspólnot lokalnych oraz do turystów.

Szczegółowe informacje o podpisanych projektach dostępne są  tutaj (pkt. 13 i 19)