Aktualności

Wicewojewoda podkarpacki z wizytą na posterunku straży rybackiej w Tarnobrzegu

Celem wizyty było omówienie prac inwestycyjnych planowanych na terenie działki Komendy Wojewódzkiej Straży Rybackiej oraz związanych z tym możliwości jej zagospodarowania.


Wręczenie aktu nadania obywatelstwa polskiego

Wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch 16 sierpnia wręczył, przyznany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 30 czerwca, akt nadania obywatelstwa polskiego.


Zmiana na stanowisku

Z dniem 16 sierpnia, nastąpiła zmiana na stanowisku Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 


Komunikaty

Program rozwoju infrastruktury drogowej - nabór wniosków

Program rozwoju infrastruktury drogowej - nabór wniosków

Wojewoda podkarpacki ogłasza nabór wniosków na budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont dróg lokalnych realizowanych w 2018 r. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.


Konkursy

Zmiany w oddziale paszportowym

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego pn. „Surfer nie hejter – przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.


Zapowiedzi

Aktualne ostrzeżenia
dla woj. podkarpackiego

Strony tematyczne
puw rzeszów