Aktualności

Konferencja transportowa

Odcinek S19 z Babicy do Barwinka na liście podstawowej Kontraktu Terytorialnego

Odcinek drogi ekspresowej S19 z Babicy do Barwinka został wpisany na listę podstawowych przedsięwzięć w Kontrakcie Terytorialnym.


Konferencja wydziałów ds. cudzoziemców

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Podkarpaciu

16 października br. w Arłamowie odbyła się konferencja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dyrektorami właściwych w sprawach cudzoziemców wydziałów urzędów wojewódzkich. W konferencji uczestniczyli Szef Urzędu ds. Cudzoziemców Rafał Rogala oraz wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch.


"Tradycje parlamentarne w Europie Środkowej i Wschodniej" - międzynarodowa konferencja

W dniach od 20 do 22 października w Krasiczynie i Przemyślu odbędzie się międzynarodowa konferencja pn. „Tradycje parlamentarne w Europie Środkowej i Wschodniej” z udziałem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.


Komunikaty

II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nie będzie żadnych rewolucyjnych zmian w Kodeksie pracy - komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Konkursy

Zmiany w oddziale paszportowym

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.


Zapowiedzi

Jubileusz z udziałem wicewojewody

Data:18 października 2017
Godzina:10:00
Miejsce:Gminny Osrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie

18 października w środę wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch będzie uczestniczył w jubileuszu 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Haczowie oraz jubileuszu 20-lecia Dziennego Centrum Aktywności.


Aktualne ostrzeżenia
dla woj. podkarpackiego

Strony tematyczne
puw rzeszów