Obchody Dnia Strażaka w Kalwarii Pacławskiej

W Sanktuarium Maryjnym w Kalwarii Pacławskiej odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji Dnia Strażaka z udziałem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart.

CZYTAJ

Spotkania z tegorocznymi maturzystami

Wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski oraz kurator oświaty Małgorzata Rauch wzięli udział w uroczystych akademiach zorganizowanych w I Liceum Ogólnokształcącym im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle oraz w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle.

CZYTAJ

Debata oświatowa w Jaśle

W Starostwie Powiatowym w Jaśle 29 kwietnia br. odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół różnego szczebla z powiatu jasielskiego.

CZYTAJ

Dyskusja na temat opieki długoterminowej

O aktualnych problemach dotyczących opieki długoterminowej rozmawiano podczas spotkania zorganizowanego przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

CZYTAJ

Premier Beata Szydło w Stalowej Woli

Premier Beata Szydło podczas kolejnej wizyty w województwie podkarpackim wzięła udział w uroczystości w Hucie Stalowa Wola i w debacie dotyczącej rządowego planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

CZYTAJ

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności” – wyniki konkursu

Rozstrzygnięto tegoroczną edycję otwartego konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”.

CZYTAJ

Jasielska debata o problemach rolnictwa

W Cechu Rzemiosł Różnych w Jaśle 28 kwietnia br. odbyło się spotkanie poświęcone problemom i wyzwaniom rolnictwa w powiecie jasielskim.

CZYTAJ

Narada z administracją zespoloną

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przewodniczyła naradzie z szefami zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

CZYTAJ

Ponad 9,5 mln zł na ochronę podkarpackich zabytków

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zatwierdziła listę dotacji przyznanych na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowych obiektach w 2016 r.

CZYTAJ

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich z udziałem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart oraz wicewojewody podkarpackiego Witolda Lechowskiego.

CZYTAJ

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń /

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

GODZINY PRACY

DANE URZĘDU

poniedziałek 7:30 – 15:30 ul. Grunwaldzka 15 tel.: 17 867-10-00 PUW Rzeszów
wtorek 8:00 – 16:00 35-959 Rzeszów fax: 17 867-19-50 znajdź nas na mapie
środa 7:30 – 15:30    
czwartek 7:30 – 15:30 NIP: 813-17-21-402 gg: 9280991
piątek 7:30 – 15:30 REGON: 000514348 e-mail: kancelaria@rzeszow.uw.gov.pl

Tematy