Aktualności

Forum audytu

III Podkarpackie Forum Audytu

Na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizowane zostało III Podkarpackie Forum Audytu. W konferencji udział wzięła wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.


Podpisanie umów

Podpisano umowy w ramach programu Senior+

15 marca br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość podpisania umów dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 – edycja 2018. W imieniu wojewody podkarpackiego, pierwsze umowy z przedstawicielami podkarpackich samorządów podpisała wicewojewoda Lucyna Podhalicz.


Konferencja

Międzynarodowa konferencja pedagogiczna

O rewolucji technologicznej w szkole rozmawiają dziś uczestnicy międzynarodowej konferencji pedagogicznej, która odbywa się na Uniwersytecie Rzeszowskim. W inauguracji wydarzenia wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.


Komunikaty

Zalecenia w związku z wystąpieniem na terenie kraju afrykańskiego pomoru świń

ASF - informacja dla hodowców trzody chlewnej    

W dniu 28 lutego 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.


Konkursy

II edycja konkursu "Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae" (2018)

Wojewoda Podkarpacki, przy współpracy z Pełnomocnikiem do spraw Rodzin, zaprasza do udziału w II edycji Konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae (2018).


Zapowiedzi

Konferencja w ramach VII posiedzenia Podkarpackiego Forum Terytorialnego

Data:19 marca 2018
Godzina:10:30
Miejsce:Rzeszów, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

19 marca w poniedziałek wojewoda podkarpacki Ewa Leniart weźmie udział w organizowanej w ramach VII posiedzenia Podkarpackiego Forum Terytorialnego konferencji pt. „Rzeszów – miasto czy metropolia?”.


Aktualne ostrzeżenia
dla woj. podkarpackiego

Strony tematyczne
puw rzeszów