Wynik wyszukiwania

Pawliński Dominik

Wydział:WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Oddział:ZK-IV Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Funkcja:Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego
Pokój:234
Telefon:17-867-1858
Telefon wew.:1858
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Katus Monika

Wydział:WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
Oddział:I-VI Oddział Inwestycji Drogowych
Funkcja:Starszy Specjalista
Pokój:349a
Telefon:17-867-1368
Telefon wew.:1368
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Chełpa Elżbieta

Wydział:WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
Oddział:I-VI Oddział Inwestycji Drogowych, I-X Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw organizacyjnych
Funkcja:Starszy Specjalista
Pokój:358
Telefon:17-867-1358
Telefon wew.:1358
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Buchowska Edyta

Wydział:WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Oddział:S-I Oddział Nadzoru w Pomocy Społecznej
Funkcja:Starszy Specjalista
Pokój:317
Telefon:17-867-1317
Telefon wew.:1317
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Waliszko Gabriel

Wydział:WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W RZESZOWIE
Oddział:GK-I Oddział Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Funkcja:Inspektor Wojewódzki
Pokój:524
Telefon:17-867-1524
Telefon wew.:1524
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Żabiński Mateusz

Wydział:WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW
Oddział:O-II Oddział Obsługi Cudzoziemców
Funkcja:Starszy Specjalista
Pokój:364
Telefon:17-867-1364
Telefon wew.:1364
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Telega Anna

Wydział:WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Oddział:N-I Oddział Gospodarki Nieruchomościami
Funkcja:Starszy Specjalista
Pokój:347
Telefon:17-867-1347
Telefon wew.:1347
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Rymel Paweł

Wydział:WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Oddział:OA-XVII Oddział Transportu
Funkcja:Kierowca
Pokój:Brak
Telefon:17-867-1804
Telefon wew.:1804
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Filip Mateusz

Wydział:WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Oddział:OA-II Oddział Kadr i Szkolenia
Funkcja:Główny Specjalista
Pokój:203
Telefon:17-867-1203
Telefon wew.:1203
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Nowak Elżbieta

Wydział:WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
Oddział:F-I Oddział Planowania i Analiz
Funkcja:Starszy Specjalista
Pokój:549a
Telefon:17-867-1569
Telefon wew.:1569
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15