Wynik wyszukiwania

Pohorniev Agnieszka

Wydział:WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Oddział:ZK-IV Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Funkcja:Operator Numerów Alarmowych
Pokój:13
Telefon:17-867-1833
Telefon wew.:1833
Lokalizacja:35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 1D

Marut Przemysław

Wydział:WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Oddział:ZK-IV Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Funkcja:Operator Numerów Alarmowych
Pokój:13
Telefon:17-867-1833
Telefon wew.:1833
Lokalizacja:35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 1D

Mrozowicz Katarzyna

Wydział:WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Oddział:S-VIII Oddział Koordynacji Świadczeń
Funkcja:Administrator
Pokój:562
Telefon:17-867-1562
Telefon wew.:1562
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Garlak-Tyrańska Anna

Wydział:WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Oddział:OA-I Oddział Organizacyjny
Funkcja:Administrator
Pokój:214
Telefon:17-867-1214
Telefon wew.:1214
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Naja Marzena

Wydział:WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW
Oddział:O-III Oddział Obywatelstwa, Nadzoru nad Rejestracją Stanu Cywilnego i Ewidencją Ludności
Funkcja:Administrator
Pokój:366
Telefon:17-867-1366
Telefon wew.:1366
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Nabel Michał

Wydział:WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Oddział:N-VIII Oddział Lokalizacji Inwestycji
Funkcja:Starszy Specjalista
Pokój:556
Telefon:17-867-1566
Telefon wew.:1566
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Delikat Michał

Wydział:BIURO WOJEWODY
Oddział:BW-I Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw organizacyjno-protokolarnych
Funkcja:Asystent Wojewody
Pokój:254
Telefon:17-867-1254
Telefon wew.:1254
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Sówka-Szmigiel Dorota

Wydział:WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Oddział:S-I Oddział Nadzoru w Pomocy Społecznej
Funkcja:Starszy Specjalista
Pokój:314
Telefon:17-867-1314
Telefon wew.:1314
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Rybka Aneta

Wydział:WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Oddział:S-I Oddział Nadzoru w Pomocy Społecznej
Funkcja:Starszy Specjalista
Pokój:332
Telefon:17-867-1332
Telefon wew.:1332
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Kisała Tomasz

Wydział:WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Oddział:OA-XVI Oddział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Funkcja:Starszy Specjalista
Pokój:228
Telefon:17-867-1228
Telefon wew.:1228
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15