Wynik wyszukiwania

Cencora Rozalia

Wydział:WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W RZESZOWIE
Oddział:GK-II Oddział Katastru Nieruchomości
Funkcja:Starszy Specjalista
Pokój:527
Telefon:17-867-1527
Telefon wew.:1527
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Pomykała Kamila

Wydział:WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Oddział:OA-III Oddział Finansowo-Księgowy
Funkcja:Administrator
Pokój:138a
Telefon:17-867-1141
Telefon wew.:1141
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Kłopot Agnieszka

Wydział:WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
Oddział:I-IV Oddział Planowania Przestrzennego
Funkcja:Administrator
Pokój:353
Telefon:17-867-1353
Telefon wew.:1353
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Rupar Ewa

Wydział:WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW
Oddział:O-II Oddział Obsługi Cudzoziemców
Funkcja:Administrator
Pokój:51b
Telefon:17-867-1068
Telefon wew.:1068
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Mrozińska Monika

Wydział:WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW
Oddział:O-VI Oddział zamiejscowy Wydziału w Tarnobrzegu
Funkcja:Administrator
Pokój:611a
Telefon:15-822-2823
Telefon wew.:365
Lokalizacja:39-400 Tarnobrzeg, ul. Dąbrowskiej 6A

Gołąbek Damian

Wydział:WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW
Oddział:O-VI Oddział zamiejscowy Wydziału w Tarnobrzegu
Funkcja:Administrator
Pokój:4
Telefon:15-822-1595
Telefon wew.:349
Lokalizacja:39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4A

Cag Monika

Wydział:WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Oddział:OA-XII Oddział zamiejscowy Wydziału w Tarnobrzegu
Funkcja:Administrator
Pokój:10
Telefon:15-822-2823
Telefon wew.:
Lokalizacja:39-400 Tarnobrzeg, ul. Dąbrowskiej 6A

Nowak Sabina

Wydział:WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Oddział:S-VI Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw ochrony dziedzictwa narodowego i spraw organizacyjnych
Funkcja:Administrator
Pokój:320
Telefon:17-867-1300
Telefon wew.:1300
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Baran Bogusław

Wydział:WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W RZESZOWIE
Oddział:GK-II Oddział Katastru Nieruchomości
Funkcja:Główny Specjalista
Pokój:513a
Telefon:17-867-1576
Telefon wew.:1576
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Gawron Kazimiera

Wydział:WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Oddział:ZK-IV Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Funkcja:Ekspert
Pokój:18
Telefon:17-867-1873
Telefon wew.:1873
Lokalizacja:35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15